Til hovedinnhold

Utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumvirksomhet.

Utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumvirksomhet.

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten inneholder dokumentasjon på utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift. arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumsvirksomhet på land og på sokkel.   Rapporten omhandler de ulike aspektene som har inngått i SINTEF sitt bistandsprosjekt for Petroleumstilsynet (Ptil). Det innebærer gjennomgang og drøfting av Ptils eksisterende datakilder, beskrivelse av metodeløsning, beskrivelse på opprettelse av en enhetlig database, eksempler på måling av helserisiko med utgangspunkt i Ptils eksisterende data, og forslag til videre tiltak og prioriteringer.   Det har blitt opprettet en database, kalt RUG-databasen, som inneholder følgende datakilder:1. Melding om arbeidsbetinget sykdom (MOAS)2. Personskader i petroleumsindustrien fra offshore (PIP-Offshore)3. Personskader i petroleumsindustrien fra landbaserte anlegg (PIP-Land)4. Risikonivåprosjektets spørreundersøkelse 5. Støyindikatordata fra Risikonivåprosjektet6. Arbeidstidsdatabasen   Følgende variabler har blitt standardisert i kategorier som gjelder for alle de datakildene hvor informasjonen finnes: dato (kvartalsvis og halvår), aldersgrupper, nasjonalitet (norsk, ikke-norsk), arbeidsgiver, selskapstilhørighet, yrke, innretning og funksjon. Rapporten er laget for to-sidig utskrift.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042542