Til hovedinnhold
Norsk English

Utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumvirksomhet.

Sammendrag

Rapporten inneholder dokumentasjon på utvikling av metode for kartlegging av risikoutsatte arbeidstakergrupper ift. arbeidsbetinget skade og sykdom i norsk petroleumsvirksomhet på land og på sokkel.   Rapporten omhandler de ulike aspektene som har inngått i SINTEF sitt bistandsprosjekt for Petroleumstilsynet (Ptil). Det innebærer gjennomgang og drøfting av Ptils eksisterende datakilder, beskrivelse av metodeløsning, beskrivelse på opprettelse av en enhetlig database, eksempler på måling av helserisiko med utgangspunkt i Ptils eksisterende data, og forslag til videre tiltak og prioriteringer.   Det har blitt opprettet en database, kalt RUG-databasen, som inneholder følgende datakilder:1. Melding om arbeidsbetinget sykdom (MOAS)2. Personskader i petroleumsindustrien fra offshore (PIP-Offshore)3. Personskader i petroleumsindustrien fra landbaserte anlegg (PIP-Land)4. Risikonivåprosjektets spørreundersøkelse 5. Støyindikatordata fra Risikonivåprosjektet6. Arbeidstidsdatabasen   Følgende variabler har blitt standardisert i kategorier som gjelder for alle de datakildene hvor informasjonen finnes: dato (kvartalsvis og halvår), aldersgrupper, nasjonalitet (norsk, ikke-norsk), arbeidsgiver, selskapstilhørighet, yrke, innretning og funksjon. Rapporten er laget for to-sidig utskrift.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tommy Haugan
  • Trond Kjell Vadseth
  • Wenche Brenne Drøyvold
  • Fred Størseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042542

Vis denne publikasjonen hos Cristin