Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer med miljøprogrammering av byggeprosjekter - Forprosjekt

Sammendrag

Husbanken ønsker i samarbeid med relevante aktører å innhente erfaringer med bruk av miljøprogrammering ved planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter for å fremme bærekraftig ressursbruk i ny og eksisterende bebyggelse. En viktig begrunnelse er den store betydningen som bygg- og anleggssektoren har for den samlede miljøpolitikken. Økt bruk av bedre og mer rasjonelle miljøprogram kan være et aktivt virkemiddel for å oppnå en mer miljøeffektiv bygg- og anleggsvirksomhet. I tilknytning til større utbyggingsprosjekter er det i Norge i økende grad blitt utarbeidet miljøprogram som presiserer hvilke miljøkrav man mener skal gjelde for det aktuelle prosjektet, hvordan krav skal følges opp og av hvem, og hvilke løsninger som velges for å redusere miljøbelastningene. Erfaringer så langt kan tyde på at miljøprogrammer gir aktørene økt miljøkompetanse og bidrar til å heve standarden og kompetansen i bygge- og anleggsnæringen. Prosjektet har foretatt en gjennomgang av eksisterende materiale for å få oversikt over omfanget av bruk av miljøprogram, bruken av begreper og forankring i utbyggingsorganisasjonen. Denne gjennomgangen har resultert i noen spørsmålsstillinger som dannet grunnlag for et erfaringsseminar. Resultatene fra dette erfaringsseminaret er også oppsummert i denne rapporten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Dag Kittang
  • Randi Aleksandra Narvestad

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF BY A07011

ISBN

9788253609515

Vis denne publikasjonen hos Cristin