Til hovedinnhold
Norsk English

Universell utforming av Brueland barnehage - Krav og anbefalinger til bygningen i forprosjektfasen

Sammendrag

I 2006 ga Husbanken et kompetanse¬tilskudd til SINTEF. SINTEF fikk i oppgave å bidra til å holde fokus på universell utforming i prosjekteringen av Brueland barnehage. SINTEF har fulgt prosjekteringen av Brueland barnehage fram til innlevering av forprosjektet. SINTEFs rolle har vært å bidra til diskusjoner om fysisk utforming av barnehager og å gi innspill til ulike løsningsforslag for Brueland barnehage. Denne rapporten inneholder funksjonskrav, ytelseskrav og anbefalinger tilsvarende forprosjektnivå. Stort sett kan en si at romsammenhenger, romutforming, materialvalg og fast innredning inngår i forprosjektet, mens belysning, fargesetting, merking, løse møbler og hjelpemidler inngår i detaljprosjektet. Prosjektet for Brueland barnehage skal sjekkes ut mot kravene og anbefalingene i rapporten. Det er lagt vekt på å utarbeide en rapport som er så generell at den skal kunne brukes av andre som prosjekterer barnehager. Kommenterer til prosjektet for Brueland barnehage er gitt fortløpende i møter og i notater gradert fortrolig. Prosjektet er under endring så lenge prosjekteringen ikke er avsluttet, og kommentarer til prosjektet er ment til internt bruk for planleggingsteamet. Vedlegget viser til norske publikasjoner og internettsteder. Det inneholder henvisninger til artikler som handler om motivering for bruk av strategien universell utforming, veiledningsmateriale om fysisk utforming, kontrollskjema og sjekklister, samt henvisninger til lover, forskrifter og standarder.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karin Buvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

År

2007

Forlag

SINTEF Building and Infrastructure

Hefte nr.

SBF BY A07003

ISBN

978-82-14-04093-7

Vis denne publikasjonen hos Cristin