Til hovedinnhold
Norsk English

Termoplastrør i Norge - før og nå

Sammendrag

SAMMENDRAG:Denne rapporten omhandler bruk av termoplastrør i Norge, hovedsakelig PE og PVC trykkrør. Disse rørene har vært i bruk i rundt 50 år, og er i Norge i dag det dominerende rørmaterialet som legges for VA-ledninger regnet i km/år. I denne perioden har rørkvaliteten blitt forbedret på grunn av utviklinger i materiale og produksjon. Historien benyttes som et virkemiddel for å forklare og dokumentere utviklingen og belyse hvilke faktorer som har blitt forbedret. Formålet med dette er at leseren skal få bedre kunnskap om hvilke ledninger som ligger i bakken. Dette er også kunnskap som er viktig å ha ved innkjøp av nye rør, slik at man vet hva man skal spørre om.Rørmaterialene som produseres og benyttes i Norge i dag er gjennomgående veldig gode, og det er trolig på utførelsen at den største muligheten ligger for å øke levetiden til nye ledningsanlegg. Her vil rapporten kunne være til hjelp for både kommuneingeniører, konsulenter og entreprenører, i alle faser av planlegging, utførelse, kontroll, og drift.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Leif Sigurd Hafskjold
  • Sveinung Sægrov

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A07302

ISBN

9788214034493

Vis denne publikasjonen hos Cristin