Til hovedinnhold
Norsk English

Bygg C, Vestveien, Ski - Vurdering av energimålsetning

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger for Bygg C, Vestveien, Ski som er under prosjektering. Hensikten med beregningene var å belyse hvilke tiltak som vil få mest å si for byggets energieffektivitet, samt å danne grunnlag for energimålsetning for prosjektet.Det er konkludert med at bygget med foreliggende planer for utforming, arkitektur og tekniske løsninger som er et meget godt utgangspunkt for høy energimålsetning. Med valg av standard byggtekniske løsninger i henhold til TEK 2007 er netto spesifikt energibehov beregnet til 154 kWh/m2år. Med realistiske tiltak som omfatter energieffektiv ventilasjon og belysning, bruk av vindu med passivhus-standard, passiv kjøling og fokus på gode kuldebroløsninger og tettingsdetaljer i prosjektering og gjennomføring er netto spesifikt energibehov beregnet til 85 kWh/m2år, hvorav varmebehovet utgjør totalt 28 kWh/m2år. Avhengig av hvor stor andel av varmebehovet som dekkes med fornybar energi gjennom bruk av termiske solfangere, fjernvarme, varmepumpe, biobrensel eller lignende vil bygget kunne komme på trygg side av energiklasse A i henhold til SINTEF Byggforsks forslag til energimerkesystem for næringsbygg [ ].

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjørn Jenssen Wachenfeldt

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF BY A07008

ISBN

9788253609454

Vis denne publikasjonen hos Cristin