Til hovedinnhold
Norsk English

Seniorboliger i Trolla - Beboermedvirkning - Milepælsrapport. Fase 1

Sammendrag

En gruppe huseiere / beboere i Trolla har tatt initiativet til å være tiltakshavere for å utvikle og etablere Seniorboliger i Trolla i egen regi. De ønsker å opprettholde et naboskap som de betrakter som et verdifullt nettverk, kanskje nettopp i en fase av livet hvor de har tid og overskudd til å ha glede av det. Gruppen er opptatt av potensialet som ligger i å ta styring med sin egen situasjon i samspill med naboer som man har kjent i en mannsalder, og samtidig ha mulighet til å være knyttet til de neste generasjonene som overtar boligene i Trolla. Interesse for å undersøke alternative boformer i form av felleskapsløsninger, egne løsninger med hensyn til organisasjonsformer og eieformer, kvaliteter knyttet til energi- og miljøvennlige løsninger samt universell utforming var bakgrunnen for at gruppen bak initiativet, samt Svein Skibnes arkitektkontor as ønsket et samarbeid med Husbanken og SINTEF Byggforsk/ NTNU. Prosjektet er planlagt i to faser. Paralellt med prosjektets fase I har det ved NTNU arkitektavdelingen vært gjennomført et særkurs med seniorboliger i Trolla som tema.SINTEF Byggforsk og NTNU har deltatt i prosessen med formidling av inspirasjon og kunnskap om ulike løsninger, samt bidratt til å skape bevissthet om aktuelle problemstillinger.Arbeidet har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Byggforsk, NTNU Fakultet for byggekunst, prosjektering og forvaltning, Husbankens regionkontor i Trondheim, beboerne i Trolla og Svein Skibnes Arkitektkontor as.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Solvår Irene Wågø
  • Eli Støa

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF BY A07006

ISBN

9788253609447

Vis denne publikasjonen hos Cristin