Til hovedinnhold
Norsk English

Vinduer og nye energikrav - Revidert rapport fra november 2006

Sammendrag

Denne rapporten beskriver en analyse av energibehovet for et småhus på 160 m2 oppvarmet bruksareal, hvor målet er å undersøke om det er mulig å benytte vinduer med karm og ramme uten isolert kjerne, og samtidig oppnå et årlig energibehov lik eller under energirammen for småhus. En forutsetning for analysen er det skal det benyttes lukkevinduer med tolags ruter (med lavemisjonsbelegg og argonfylling) samt fastvinduer med trelags ruter (med to lavemisjonsbelegg og argonfylling). Det skal heller ikke være nødvendig med kompenserende tiltak på andre bygningsdeler eller installasjoner for å overholde energirammen. Det er også et mål at gjennomsnittlig U-verdi bør ligge rundt 1,2 W/m2K. Denne U-verdien tilsvarer grunnlaget for nye energirammer i revidert TEK, samt er i henhold til kravnivået i energitiltaksmetoden i revidert TEK.For at en løsning med lukkevinduer med tolags ruter (ett lavemisjonsbelegg og argonfylling) og fastvinduer med trelagsruter (to lavemisjonsbelegg og argonfylling) ikke skal bidra til høyere energibehov enn energirammen for småhus, må vindusarealet bestående av store fastvinduer, dvs 2,0 m x 2,0 m, utgjøre 40 % av det samlede vindusarealet. Forutsetningen er da at samlet areal for vinduer og dører utgjør 20 % av oppvarmet bruksareal. Vindusarealet må også i stor grad ha solrik orientering. Dersom det forutsettes 20 mm ekstra treverk i karmer og rammer, samt noe lavere U-verdi for ruten i fastvinduet, reduseres behovet for store fastvinduer til 27 % av vindusarealet. Dersom samlet dør- og vindusareal reduseres til 15 % av oppvarmet bruksareal, er det i prinsippet ikke behov for store fastvinduer med lav U-verdi for å tilfredsstille energikravet (energirammen).Konklusjonen gjelder med de forutsetningene som er lagt til grunn for analysen. Andre løsninger, for eksempel en mer energieffektiv bygningsform, mer energieffektive løsninger for andre bygningsdeler eller installasjoner osv, vil kunne gi andre resultater. Bruk av metoden ”Energitiltak” ved doku

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Thyholt

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF BY A07012

ISBN

9788253609522

Vis denne publikasjonen hos Cristin