Til hovedinnhold

STRATEGI FOR VALG AV LEDNINGSMATERIELL FOR SPILLVANNS- OG OVERVANNSLEDNINGER

STRATEGI FOR VALG AV LEDNINGSMATERIELL FOR SPILLVANNS- OG OVERVANNSLEDNINGER

Kategori
Rapport
Sammendrag
Oslo kommune, vann og avløpsetaten, skal utvikle en strategi for valg av ledningsmaterialer (rør og kummer) til avløpsnettet. Strategien skal sikre tilfredsstillende funksjonsevne og lave kostnader til vedlikehold og reparasjoner i et 100 års perspektiv. Strategien skal gjelde både nye materialer, materialer brukt ved renovering av nettet og eksisterende materialer.Hensikten med en strategi er å sikre gode og langsiktige løsninger med lavest mulig risiko for feil for avløps¬systemene i Oslo. Dette innebærer også å etablere et forsvar mot billige mindreverdige løsninger og materialer.Denne rapporten gir et grunnlag for utarbeidelsen av strategien for ledningsmaterialer. Den inneholder en livs¬syklusanalyse for nye avløpsanlegg i Oslo, en materialoversikt, oversikt for faktorer som begrenser levetiden for materialene. Videre inneholder rapporten krav ved bygging av anlegg relatert til materialer, forhold ved materialene som er viktige for hydraulisk funksjonssikkerhet, miljøsikkerhet, dokumentasjon, en orientering og fremtidens ledningsmaterialer. Til slutt er det presentert konklusjoner og gitt anbefalinger til Oslo kommune, vann og avløpsetaten, for den etterfølgende utvikling av strategi som vil bli utført i egen regi.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Sveinung Sægrov
  • Leif Sigurd Hafskjold
  • Rita Ugarelli
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Infrastruktur
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
SBF IN A07312