Til hovedinnhold
Norsk English

STRATEGI FOR VALG AV LEDNINGSMATERIELL FOR SPILLVANNS- OG OVERVANNSLEDNINGER

Sammendrag

Oslo kommune, vann og avløpsetaten, skal utvikle en strategi for valg av ledningsmaterialer (rør og kummer) til avløpsnettet. Strategien skal sikre tilfredsstillende funksjonsevne og lave kostnader til vedlikehold og reparasjoner i et 100 års perspektiv. Strategien skal gjelde både nye materialer, materialer brukt ved renovering av nettet og eksisterende materialer.Hensikten med en strategi er å sikre gode og langsiktige løsninger med lavest mulig risiko for feil for avløps¬systemene i Oslo. Dette innebærer også å etablere et forsvar mot billige mindreverdige løsninger og materialer.Denne rapporten gir et grunnlag for utarbeidelsen av strategien for ledningsmaterialer. Den inneholder en livs¬syklusanalyse for nye avløpsanlegg i Oslo, en materialoversikt, oversikt for faktorer som begrenser levetiden for materialene. Videre inneholder rapporten krav ved bygging av anlegg relatert til materialer, forhold ved materialene som er viktige for hydraulisk funksjonssikkerhet, miljøsikkerhet, dokumentasjon, en orientering og fremtidens ledningsmaterialer. Til slutt er det presentert konklusjoner og gitt anbefalinger til Oslo kommune, vann og avløpsetaten, for den etterfølgende utvikling av strategi som vil bli utført i egen regi.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Sveinung Sægrov
  • Leif Sigurd Hafskjold
  • Rita Ugarelli

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF IN A07312

Vis denne publikasjonen hos Cristin