Til hovedinnhold
Norsk English

Volumstabilitet av selvkomprimerende betong - effekt av materialsammensetning

Sammendrag

Rapporten omhandler resultater fra forsøk som ble utført for å kartlegge betydningen av propor-sjoneringsmessige virkemiddel for å lage typisk M60 selvkomprimerende betong (SKB), med hensyn på betongens volumstabilitet. Risiko for opprissing pga plastisk setning/svinn ser ut til å være relativt stor for alle betongene i denne undersøkelsen (alle med v/(c+s) = 0.55 og 5 % silikastøv), og det kan derfor ikke påvises noen effekt av de undersøkte parametrene. En tidligere undersøkelse viser imidlertid at økende filler-innhold øker risikoen for opprissing.Resultatene bekrefter at uttørkingssvinnet øker med økende pastamengde. Det kan generelt sett ikke sies at polykarboksylatbaserte vannreduserende tilsetningsstoff påvirker svinnet direkte: De to typene undersøkt her ga ingen forskjell. Heller ikke mengden ga noen effekt. Det kunne heller ikke påvises noen betydelig effekt av sementtypen: Det var liten forskjell mellom Norcems STD FA, Anlegg og Industri. En tidligere undersøkelse har imidlertid vist stor forskjell (betydelig større svinn for Industri), og dette bør derfor undersøkes nærmere. Den viktigste parameteren var imidlertid fillertypen: Kalksteinsfiller ga betydelig lavere svinn enn naturfiller fra Årdal (målinger inntil 1 års eksponering).

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tor Arne Hammer

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF BK A07012

ISBN

9788253609652

Vis denne publikasjonen hos Cristin