Til hovedinnhold

KS - revisjon universell utforming ved nye Ahus

KS - revisjon universell utforming ved nye Ahus

Kategori
Rapport
Sammendrag
SINTEF har, på oppdrag fra prosjektorganisasjonen ved nye Ahus, gjennomført KS revisjon av universell utforming ved Ahus med bakgrunn i veiledning til teknisk forskrift og veiledningen ”Bygg for alle.” SINTEF finner at prosjektorganisasjonen ved Ahus har jobbet grundig, og gjennomført en omfattende brukermedvirkning, for å operasjonalisere universell utforming. Løsningene viser at byggherreorganisasjonens strategi har vært vellykket. SINTEF finner at Ahus i stor grad oppfyller prinsippene for universelt utformede løsninger. Naturgitte forutsetninger har sammen med valgte bygningskonsept gitt en situasjonsplan som legger til rette for god orienterbarhet i uteområdet, og godt utformede atkomstforhold for personer med redusert evne til bevegelse og orientering. Bygningskomplekset har en enkel, logisk organisering, og vil med tydelig skilting og etablering av landemerker gi god orienterbarhet.Revisjonen har avdekket enkelte forhold som med fordel kan bringes i samsvar med anbefalinger gitt i Bygg for alle. Dette er, med ett unntak, alle forhold som vil være mulig å endre med lave omkostninger.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Wibeke Knudsen
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
År
Forlag
SINTEF rapport
Hefte nr.
SBF BY A07018
ISBN
9788253609737