Til hovedinnhold
Norsk English

KS - revisjon universell utforming ved nye Ahus

Sammendrag

SINTEF har, på oppdrag fra prosjektorganisasjonen ved nye Ahus, gjennomført KS revisjon av universell utforming ved Ahus med bakgrunn i veiledning til teknisk forskrift og veiledningen ”Bygg for alle.” SINTEF finner at prosjektorganisasjonen ved Ahus har jobbet grundig, og gjennomført en omfattende brukermedvirkning, for å operasjonalisere universell utforming. Løsningene viser at byggherreorganisasjonens strategi har vært vellykket. SINTEF finner at Ahus i stor grad oppfyller prinsippene for universelt utformede løsninger. Naturgitte forutsetninger har sammen med valgte bygningskonsept gitt en situasjonsplan som legger til rette for god orienterbarhet i uteområdet, og godt utformede atkomstforhold for personer med redusert evne til bevegelse og orientering. Bygningskomplekset har en enkel, logisk organisering, og vil med tydelig skilting og etablering av landemerker gi god orienterbarhet.Revisjonen har avdekket enkelte forhold som med fordel kan bringes i samsvar med anbefalinger gitt i Bygg for alle. Dette er, med ett unntak, alle forhold som vil være mulig å endre med lave omkostninger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Wibeke Knudsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

SBF BY A07018

ISBN

9788253609737

Vis denne publikasjonen hos Cristin