Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs STRATEGI INNEN BIOVITENSKAP INKL. BIOTEKNOLOGI FOR PERIODEN 2007-2011 ÅPEN VERSJON

Sammendrag

Arbeidsgruppen anbefaler følgende tiltak for å realisere SINTEFs strategi for biovitenskap:Konsernledelsen vedtar at Biovitenskap skal være et satsningsområde for SINTEF i perioden 2007-2011.Satsningen skal skje i henhold til SINTEFs strategi innen Biovitenskap inkl. Bioteknologi for perioden 2007-2011 med etablering av teknologiplattformer og innenfor markedsområder som beskrevet i denne rapport.Satsningen skal ha en definert kostnadsramme for perioden 2007-2011, med ramme fastsatt av Konsernledelsen.Før beslutning om videreføring ut over 2011 skal satsningen evalueres og resultatene legges fram for Konsernledelsen senest i forbindelse med budsjett 2012.På konsernnivå organiseres prosjektet med en strategisk styringsgruppe med to representanter fra KL og minimum to representanter fra instituttene og/eller samarbeidspartnerne NTNU/UiO.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bioteknologi og nanomedisin
  • SINTEF Ocean / Administrasjon
  • SINTEF Digital / Management and Staff

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin