Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av kampanjen ”Si ifra” i Vestfold og Aust- og Vest Agder

Sammendrag

Hovedmålet med undersøkelsen var å få et bilde av ungdoms erfaringer som passasjerer og førere de siste 12 månedene, og å finne ut om kampanjen ”Si ifra” har hatt noen effekt på ungdom vedrørende å kommunisere til førere om risikofylt kjøring. Det var 1671 elever i videregående skole i Vestfold og Agderfylkene som har deltatt., og 611 av ungdommene hadde førerkort for personbil. Studien ble gjennomført ved bruk av spørreskjema som ble lagt ut på Internett.Resultatene viser i hovedtrekk at ungdom som har deltatt på skolemøtene oftere sier ifra til førere om risikofylt kjøring. Ved å si ifra har ungdom oppnådd atferdsendringer hos førere ved at de har dempet farten, ikke kjørt påvirket av rusmidler, tatt på seg bilbelte og ikke kjørt når de har vært veldig trette.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042887

Vis denne publikasjonen hos Cristin