Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442 for Hammerfest lufthavn

Sammendrag

Det er beregnet nye støysoner for Hammerfest lufthavn etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2006, samt en prognose for 2016. Prognosen inkluderer en forlengelse av rullebanen. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. De nye støysonene etter T-1442 ligger kun i Hammerfest kommune. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E282

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A3782

ISBN

9788214040739

Vis denne publikasjonen hos Cristin