Til hovedinnhold

Støysoner etter T-1442 for Hammerfest lufthavn

Støysoner etter T-1442 for Hammerfest lufthavn

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet nye støysoner for Hammerfest lufthavn etter retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet basert på trafikken for 2006, samt en prognose for 2016. Prognosen inkluderer en forlengelse av rullebanen. Beregningene er utført med programmet NORTIM, det norske flystøyprogrammet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. De nye støysonene etter T-1442 ligger kun i Hammerfest kommune. I tillegg til støysonene knyttet til T-1442 er det gjort beregninger og opptellinger knyttet til forurensningsforskriften.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E282
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A3782
ISBN
9788214040739