Til hovedinnhold
Norsk English

Rehabiliteringsbehov hos unge trygdemottakere

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse blant unge uføre. Det er sendt ut spørreskjema til om lag 2000 personer mellom 18 og 29 år som mottok varig uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad første gang i 2005. Noen hovedfunn fra undersøkelsen: • En av tre unge uføre vurderer at de har gode eller middels gode muligheter for å komme ut i arbeid.• Det er ingen klar sammenheng mellom mange udekkede behov for tjenester eller økonomiske ytelser og store aktivitetsbegrensninger.• De to største udekkede behovene er behov for opptrenings-/rehabiliterings-/ helsesportssenter og fysioterapi/kiropraktikk.• Bortimot to av tre (60 prosent) har svart at de har eller har hatt ansvarsgruppe og omtrent like mange har individuell plan (61 prosent).• Av den yngste aldersgruppen i undersøkelsen (18-24 år) har 24 prosent vært i jobb, mens i den eldste har 76 prosent vært i jobb. • Omlag 13 prosent av unge uføre er yrkesaktive (i en eller annen grad)

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042481

Vis denne publikasjonen hos Cristin