Til hovedinnhold
Norsk English

TASS5 for Trondheim

Sammendrag

Denne rapporten inneholder dokumentasjon av TASS versjon 5 for Trondheim. Den nye versjonen av modellen representerer en oppgradering av tidligere transportmodell, TASS versjon 4. Endringen består i at vesentlige deler av etterspørselberegningen modelleres ved hjelp av strukturerte logitmodeller. I tidligere modell ble etterspørselberegningen i stor grad gjort med en kombinasjon av tradisjonell gravitasjonsmodell og en logitmodell for reisemiddelfordeling. Etterspørselsmodellene er estimert på grunnlag av data fra en lokal reisevaneundersøkelse som ble gjennomført i Trondheim og omegnskommunene i 2001. Sonedata og data for vegnettet og kollektivsystemet er samordnet med modelleringsarbeidet for Nasjonal Transportplan. Disse data er skaffet til veie av oppdragsgiver.TASS5 er implementert i TRIPS med CUBE som scenariomanager.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 22333300

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50A05100

ISBN

8214031273

Vis denne publikasjonen hos Cristin