Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonegrenser for Bergen lufthavn, Flesland etter retningslinje T-1442.

Sammendrag

Det er beregnet flystøysoner for Bergen lufthavn, Flesland i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er trafikken for hele året 2006 og en ti års prognose. Beregningene er utført med versjon 3.3 av programmet NORTIM som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelsen.De nye støysonene ligger i det vesentlige i Bergen kommune, men også Fjell og Sund kommune er berørt.Beregningene omfatter også kartlegging i forhold til Forurensningsforskriften og dens vedlegg. I tillegg er det også beregnet støysoner for et langtidsperspektiv for 2050 hvor det er antatt at trafikken avvikles på to parallelle rullebaner.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E276

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2007

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A3180

ISBN

9788214040722

Vis denne publikasjonen hos Cristin