Til hovedinnhold

Støysonegrenser for Bergen lufthavn, Flesland etter retningslinje T-1442.

Støysonegrenser for Bergen lufthavn, Flesland etter retningslinje T-1442.

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er beregnet flystøysoner for Bergen lufthavn, Flesland i samsvar med retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Grunnlaget er trafikken for hele året 2006 og en ti års prognose. Beregningene er utført med versjon 3.3 av programmet NORTIM som tar hensyn til topografiens innvirkning på lydutbredelsen.De nye støysonene ligger i det vesentlige i Bergen kommune, men også Fjell og Sund kommune er berørt.Beregningene omfatter også kartlegging i forhold til Forurensningsforskriften og dens vedlegg. I tillegg er det også beregnet støysoner for et langtidsperspektiv for 2050 hvor det er antatt at trafikken avvikles på to parallelle rullebaner.

Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E276
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A3180
ISBN
9788214040722