Til hovedinnhold

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Oslo helikopterplass, Ullevål universitetssykehus

Støysoner etter retningslinje T-1442 for Oslo helikopterplass, Ullevål universitetssykehus

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utført beregninger av støysoner i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for helikopterlandingsplassen ved Ullevål universitetssykehus i Oslo. Beregningene er utført med programmet NORTIM, versjon 3.3. Det er tatt hensyn til topografi ved beregningen av lydbaner, men skjerming og refleksjon fra bygninger er ikke tatt hensyn til. Beregningene inkluderer også kartleggingsgrenser etter forurensningsforskriften.I tråd med retningslinjen er grunnlaget ett års trafikk med utgangspunkt i 2006, samt for en 10 års prognose med relativt sterk vekst i trafikken. 7 % økning pro anno gir en nær fordobling over 10 år.Resultatene viser at det er behov for å kartlegge innendørsnivå på de nærmeste boligbygninger.

Oppdragsgiver Ullevål universitetssykehus HF
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 90E102.32
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A3103
ISBN
9788214040715