Til hovedinnhold
Norsk English

Bolig ved løslatelse? Underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune

Sammendrag

Utdrag av sammendrag: Samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune blir ansett som både unik og en styrke for utviklingen av gode samarbeidsrelasjoner mellom de to aktørene. Gjennom å avtalefeste faste samarbeidsprosedyrer for å få bostedsløse innsatte i fengselet over i permanente boliger ved løslatelse, er det dannet et bra utgangspunkt for gode og effektive samhandlingsrelasjoner mellom instansene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Thomas Hugaas Molden
  • Berit Berg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214036933

Vis denne publikasjonen hos Cristin