Til hovedinnhold
Norsk English

En stein i elva

Sammendrag

Utdrag av forord: Evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn Denne rapporten handler om forandring. Ti minoritetsungdommer med ""rulleblad"" har deltatt i et kvalifiseringsprosjekt der siktemålet har vært å få dem ut av kriminalitet og inn i en selvforsørgende tilværelse. Fasit etter tre år er at ingen har begått ny kriminalitet og samtlige er i arbeid eller i gang med utdanning. Selv om framgangen er skjør, er det liten tvil om at disse ungdommene har oppnådd mye - veldig mye.   

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Berit Berg

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214030250

Vis denne publikasjonen hos Cristin