Til hovedinnhold
Norsk English

Oppdaterte beregninger av flystøy for Brønnøysund lufthavn Brønnøy. Støysoner etter T-1442/2012.

Sammendrag

Det er utarbeidet reviderte støysoner for Brønnøysund lufthavn Brønnøy etter retningslinje T-1442/2012 og forurensningsforskriften. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.1 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. I tråd med retningslinjen er det to scenarier som er belyst; situasjonen i 2013 basert på loggført trafikk og en prognose 10 år fram i tid.Lufthavnen har hatt en betydelig vekst i offshore helikoptertrafikk og dette gjenspeiles også i det nye støysonekartet.
Oppdragsgiver: Avinor AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008100

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26433

ISBN

9788214053692

Vis denne publikasjonen hos Cristin