Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Stord Lufthamn Sørstokken med offshore helikoptertrafikk - Støysoner etter T-1442/2012 ved en eventuell base for Nordsjøhelikopter

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Stord Lufthamn Sørstokken etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften for en eventuell utvidelse av aktiviteten med en base for Nordsjøhelikopter. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.1 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Beregningene er basert på en prognose hvor både ny helikoptertrafikk er lagt inn og flyrutetrafikken er skalert opp for å betjene den økte aktiviteten.
Oppdragsgiver: Sunnhordland Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102009095

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26413

ISBN

9788214053685

Vis denne publikasjonen hos Cristin