Til hovedinnhold
Norsk English

Behovskartlegging av elektrobedøving av fisk i garn- og linefiskeri

Sammendrag

Sammendrag: Denne rapporten omhandler resultater fra en intervjuundersøkelse og en workshop med fokus på elektrobedøving for garn- og linefiskere. Rapporten tar for seg behovet for elektrobedøving. Den synliggjør også noen ideer til mulige løsninger tilpasset denne driften, som kan legges til grunn for videre arbeid med å utvikle ferdige produkt. Intervjuer med fiskere i garn – og linefisket, viser at det er i kystlinefisket flest ser behov for løsninger med elektrobedøving. Grunner til dette er redusert arbeidsbelastning og effektivisert håndtering og bløgging. Informanter i garnfiske og på havgående autolinefartøy ser ikke et like stort behov for elektrobedøving. Grunner til dette er at fisken er rolig når den kommer inn, og at det fungerer greit slik det er i dag. Undersøkelsen viser at fiskere snakker sammen om drift og utstyr. Ryktet et produkt får i fiskerimiljøene er derfor viktig for markedsføring av nye løsninger.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057676

Vis denne publikasjonen hos Cristin