Til hovedinnhold
Norsk English

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker

Sammendrag

STF78 A055005 Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er en sentral målsetting å studere hvordan brukere med psykiske vansker opplever samarbeid, samordning og koordinering mellom ulike tjenesteytere og instanser. Følgende delspørsmål søkes besvart:Hvordan opplever brukerne at ulike hjelpeinstanser og tjenesteutøvere samarbeider?I hvilken grad er brukerne tilfredse med samordning og koordinering av tjenester? Opplever brukerne å bli tatt med som samarbeidspartnere? Blir brukerne mer tilfredse med samarbeidet mellom tjenester over tid?  Hvilke andre aspekter ved tjenestetilbud er brukerne mer eller mindre tilfredse med?Er brukernes tilfredshet med tjenester relatert til demografiske forhold? Er brukernes tilfredshet relatert til kontekstuelle forhold ved tjenestene? Blir brukerne generelt mer tilfredse med det kommunale tjenestetilbudet over tid? Prosjektet er basert på en brukerundersøkelse blant barn, unge og deres foresatte som er brukere av PP-tjenesten eller helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Opplysninger fra brukerundersøkelsen kobles mot opplysninger fra en spørreskjemaundersøkelse om kontekstuelle forhold ved tjenestene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Sitter
  • Helle Wessel Andersson

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

8214036836

Vis denne publikasjonen hos Cristin