Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Sunnaas helikopterplass

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Sunnas Helikopterplass i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en aktivitet på 40 landinger pr år. Beregningene viser at det er helsebygninger innenfor gul støysone og innenfor kartleggingsgrensen for flystøy relatert til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Multiconsult AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102008298

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26280

ISBN

9788214053623

Vis denne publikasjonen hos Cristin