Til hovedinnhold
Norsk English

Utredning og tiltak mot skader på not ved vasking i sjø

Sammendrag

Oppdrettere har ved flere anledninger opplevd at det har blitt hull i not i forbindelse med notvask i sjø. Målet med dette prosjektet har vært å øke og dokumentere kunnskapen rundt hva som faktisk skjer når not skades i forbindelse med vaskeoperasjoner. Problemstillingen er utredet basert på observasjon av vaskeoperasjoner, besøk, samtaler og en workshop. Både oppdrettere, notbøteri, serviceaktører, utstyrsprodusenter, notprodusenter og andre har vært involvert i dette arbeidet. Basert på dette arbeidet er det utarbeidet forslag til tiltak for hvordan slike skader på not kan reduseres og unngås.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057669

Vis denne publikasjonen hos Cristin