Til hovedinnhold
Norsk English

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming

Sammendrag

Tidligere i prosjektet Development of catch control devices for mid-water trawls er det gjennom modell- og fullskalaforsøk funnet at løftepanelet i en enkeltristseksjon utgjør et hovedproblem mht. vanngjennomstrømningen, samtidig som det å fjerne løftepanelet medfører redusert seleksjon på grunn av redusert ristkontakt. I denne rapporten beskrives videre forsøk i strømningstanken i Hirtshals, der en 4-panels enkeltristseksjon med modifisert løftepanel ble kombinert med 2- og 4-panels trålposer i diamantmasker og en 4-panels pose i kvadratmasker. Resultatene fra modellforsøkene gir ingen klar indikasjon på at strømningen bak rist og ristseksjon blir vesentlig bedre av å benytte det modifisert løftepanelet eller 4-panels trålpose i forhold til tradisjonelt løftepanel og 2-panels trålpose. Siden forsøkene ble gjennomført i skala 1:2 kan imidlertid oppbygging av grensesjikt langs nettveggen ha større relativ betydning i disse forsøkene enn i fullskala.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Helge Gjøsund
  • Eduardo Grimaldo
  • Manu Berrondo Sistiaga
  • Kurt Hansen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057645

Vis denne publikasjonen hos Cristin