Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk bedøvning og bløgging av hvitfisk ombord på snurrevadfartøy

Sammendrag

Hovedmålet for FoU-prosjektet har vært å utvikle og å teste ut en helhetlig løsning for automatisk bedøving og bløgging av fisk spesielt tilpasset de utfordringer som snurrevadflåten har med store fangster i forhold til fangstbehandlingskapasitet.   Prosjektet har følgende hovedresultater: Fastsetting av spesifikasjoner for elektrobedøving av hvitfisk om bord i fiskefartøy, økt slaktekapasitet og forbedret fiskekvalitet etter installasjon av elektrobedøver. Bedre HMS-betingelser for mannskapet om bord, fordi håndteringen av bedøvd fisk er lettere og reduserer muligheten for belastnings- og stikkskader Bygging og demonstrasjon av en prototyp automatisk bløgger for hvitfisk med spesiell fokus på HMS for fiskerne. Implementering av utstyret om bord på flere fartøy

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057591

Vis denne publikasjonen hos Cristin