Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk bløgging av villfisk - Automatisk fangstbehandling av hvitfisk ombord på snurrevadsfartøy

Sammendrag

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 4 ""Automatisk bløgging av villfisk"" i prosjektet ""Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy"" (FHF-prosjekt 900526). Målsettingen med prosjektet var å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir bedre arbeidsforhold for fiskerne, økt kapasitet og bedre fiskekvalitet. Denne arbeidspakken har fokusert på å utvikle en automatisk bløggeenhet, som er tilpasset snurrevadfartøy. Det er gjennomført en rekke aktiviteter inkl. brukerkartlegging, testing av ulike konsepter og bygging av en bløggeenhet. To ulike versjoner av bløggeenheten er testet ut under to ulike tokt. Videre er ulike laboratorietester gjennomført. Videre utvikling av prototypen er nødvendig før bløggeenheten kan være tilgjengelig for markedet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057584

Vis denne publikasjonen hos Cristin