Til hovedinnhold
Norsk English

Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen

Sammendrag

Analysen gir rekrutteringsaktører, utdanningsinstitusjoner og bedrifter i sjømatnæringen en oversikt over kompetanse- og arbeidskraftbehov per i dag og framover mot 2020. Kompetanse- og arbeidskraftbehovet sees opp mot dagens tilbud innenfor marine utdanninger fra fagbrevnivå til høyere utdanning. Tilnærmet 67 % av respondentene i sjømatnæringen (333 kvalitative intervjuer) angir at de i stor grad har tilgang til den kompetansen de trenger. Av kjerneaktivitetene fiskeri, havbruk og fiskeindustri er det havbruk som melder om størst mangel på kompetanse. Blant bedriftene i havbruksnæringen, er det likevel kun 25 prosent som opplever manglende kompetanse hos sine ansatte. Real- og erfaringsbasert kompetanse er fortsatt svært viktig i næringen, men fram mot 2020 antar bedriftene at de i større grad vil etterspørre formell kompetanse, på alle nivå. Etterspørsel av mer formell kompetanse vil gjøre det enda viktigere framover å videreutvikle det marine og maritime utdanningstilbudet, både innen videregående skole og høyere utdanning. Industrirelevans (kvalitet og nærhet) og utdanningsattraktivitet er viktige stikkord. Gitt næringens høye andel av ufaglært arbeidskraft, vil etter- og videreutdanning av eksisterende arbeidstakere også bli viktigere.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristian Henriksen
  • Trude Olafsen
  • Signe Sønvisen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057577

Vis denne publikasjonen hos Cristin