Til hovedinnhold
Norsk English

TEKSET - Innovasjon for settefisk 2014

Sammendrag

TEKSET  - Innovasjon for settefisk ble i 2014 arrangert for første gang og hadde som målsetting å bli en arena der aktører i den norske settefisknæringen drøftet dagens utfordringer og fremtidens løsninger relatert til teknologi og drift/operasjon av settefiskanlegg. Målgruppen for konferansen var oppdrettsselskaper, leverandører fra egen næring og andre bransjer, forskning, forvaltning, samt virkemiddelapparat. Arrangementet fikk god oppslutning med i alt 260 deltakere. Det ble gjennomført åtte diskusjoner med 1153 skriftlige innspill som resultat. Tatt i betraktning antall deltakere, engasjement under diskusjoner og mengde innspill mottatt kan TEKSET 2014 karakteriseres som en suksess. RAS-teknologi og automatisert teknologi relatert til fiskevelferd er de to områdene som ble nevnt oftest som en viktig faktor for videre vekst og hvor det fortsatt er stort utviklings-behov. En faktor flere deltakere påpekte er betydningen av å ha med offentlige forvaltningsorganer inn i de uformelle diskusjonene på TEKSET. Denne rapporten oppsummerer arrangementet og innspillene som er mottatt i de strukturerte diskusjonene som ble gjennomført.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eskil Forås
  • Stian Aspaas

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057270

Vis denne publikasjonen hos Cristin