Til hovedinnhold
Norsk English

Dispergerbarhet av bunkersoljer

Sammendrag

Gjennom prosjektet ""Statlig dispergeringsberedskap"" vil Kystverket vurdere og eventuelt utarbeide plan for implementering av en statlig dispergeringsberedskap i Norge. Kystverket vil da kunne ta sikte på å bygge opp en dispergeringsberedskap som supplerer den eksisterende beredskap som private aktører har på råoljer i dag. Hensikten vil være å kunne bygge opp en beredskap som gir ytterligere beredskap mot utslipp av ulike typer bunkersoljer.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057409

Vis denne publikasjonen hos Cristin