Til hovedinnhold
Norsk English

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2012

Sammendrag

Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i fire landsdeler i 2012. Dette er gjort gjennom kartlegging av omfanget av de fire enkeltnæringene som utgjør verdikjedene (fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel med fisk) i hver landsdel, samt kartlegging av den næringsmessige og regionale fordelingen av bedriftenes innkjøp via reskontrodata. På grunnlag av dette er de direkte og indirekte virkningene av næringene i sine respektive landsdeler og i forhold til andre deler av landet beregnet. De fire landsdelene er Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet og Resten av landet, og analysen har hovedfokus på de tre første. Formålet med analysen var også å få fram kunnskap om sjømatnæringens leverandørindustri.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trude Olafsen
  • Kristian Henriksen
  • Gisvold Sandberg Merete
  • Ulf Johansen
  • Heidi Bull-Berg
  • Arne Stokka

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057263

Vis denne publikasjonen hos Cristin