Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Bergen lufthavn Flesland

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn Flesland i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken fra 2012 og prognose for 2022. Det er også foretatt beregning for en prognose i 2030 med en ekstra rullebane.
Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102006036

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26148

ISBN

9788214053548

Vis denne publikasjonen hos Cristin