Til hovedinnhold
Norsk English

Interessentanalyse om vindkraft på Fosen og utdanningsbehov

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å gjennomføre en interessentanalyse som skal kartlegge kompetansebehov/-profil for framtidig fagpersonell med ansvar for drift og vedlikehold av vindkraftanleggene. Dette skal gi de videregående skolene på Fosen nødvendig grunnlag for å starte planlegging av utdanningsløp som kan matche disse behovene. Bakgrunnen for prosjektet er at det er gitt konsesjoner for flere nye vindkraftparker på Fosen som nå planlegges utbygd av kraftselskapene. Samlet utgjør dette noe i underkant av 300 vindturbiner. Investeringsbeslutningene blir tatt i første kvartal 2015. En etablering av nye vindkraftparker vil innebære drift og vedlikehold på mange turbiner, og dermed et forventet økende behov for kompetanse innen elektro og mekaniske fag. I prosjektet har vi intervjuet kraftselskaper, leverandører av vindturbiner, kompetansemiljø, samt lærere og elever ved Fosen videregående skole. I tillegg har vi kartlagt relevante utdanningstilbud i Norge og Sverige som utdanner vindkraftoperatører. Vi har også intervjuet andre næringer som er under utvikling på Fosen i forhold til kompetansebehov, men det er primært utdanningsbehov innen vindkraft som vi har sett på.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kari Skarholt

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214056846

Vis denne publikasjonen hos Cristin