Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandeplass Sykehuset Levanger

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Helikopterlandeplass Sykehuset Levanger i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en prognose for aktiviteten 10-20 år fram i tid, samt for en trafikkmengde som tilsvarer omfanget gitt i konsesjon fra Luftfartstilsynet. Beregningene viser at det ikke er bygninger med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen og innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Levanger kommune
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007667

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26117

ISBN

9788214053531

Vis denne publikasjonen hos Cristin