Til hovedinnhold
Norsk English

Opptrappingsplanens betydning for barn og unge - Sammenstilling av funn fra fire forskningsprosjekter

Sammendrag

Rapporten presenterer et sammendrag av funn fra fire forskningsprosjekt som inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Prosjektene følger utviklingen av tjenester for barn og unge, med særlig fokus på tilgjengelighet av tjenester, flyt og samarbeid i tiltakskjeden. Følgende problemområder belyses:Bruk av tjenester • Udekket etterspørsel • Tjenestens ressurser og kapasitet• Kompetanse• Samarbeid• Tjenesteyternes ansvar - og rollefordeling• Brukernes tilfredshet med tjenesten

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helle Wessel Andersson
  • Lars B. Kristofersen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Vis denne publikasjonen hos Cristin