Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Moss lufthavn Rygge

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Moss lufthavn Rygge i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken fra 2013 og en prognose for 2022.
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102002427

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26084

ISBN

9788214053524

Vis denne publikasjonen hos Cristin