Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Skien lufthavn Geiteryggen

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Skien lufthavn Geiteryggen i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er dimensjonert av en prognose for aktiviteten 10 år fram i tid. Beregningene viser at det er bebyggelse med støyømfintlig bruksformål innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften. Støynivåene på disse bygningene forventes imidlertid å ha god margin i forhold til behov for tiltak med tanke på å tilfredsstille kravene for innendørs støynivå.
Oppdragsgiver: Skien lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102006677

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26082

ISBN

9788214053517

Vis denne publikasjonen hos Cristin