Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Suldal helikopterplass Sand

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Suldal helikopterplass Sand i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekart er vist for en prognose for aktiviteten 10-20 år fram i tid, samt for en trafikkmengde som tilsvarer omfanget gitt i konsesjon fra Luftfartstilsynet. Beregningene viser at det ikke er bebyggelse med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen eller innenfor kartleggingsgrensene for flystøy relatert til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Fonnafly AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007516

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26081

ISBN

9788214053500

Vis denne publikasjonen hos Cristin