Til hovedinnhold
Norsk English

Mikrobiell effekt av begroingshindrende belegg fra Brynsløkken AS

Sammendrag

Tre produkter fra Brynsløkken AS ble undersøkt i forhold til begroingshindrende overflate mot sykdomsbakterien Moritella Viscosa. Om produktene viser seg å være begroingshindrende kan anvendelsen være stor, fra brønnbåt til lukkede merdsystemer. Belegg 1 gav en redusert dannelse av biofilm i forhold til kontroll, og kan være lovende i utvikling av begroingshindrende overflater. Bellegg 2 og 3 så ut til å binde bakterier til overflata, siden disse to beleggene gav mer biofilm enn kontroll. I produktbeskrivelsen oppgis det at belegg 2 skal binde bakterier til overflata for deretter å hindre at disse vokser videre og kontaminerer omgivelsene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057164

Vis denne publikasjonen hos Cristin