Til hovedinnhold
Norsk English

Karakterisering av en hydraulikkolje

Sammendrag

SINTEF fikk tilsendt en prøve fra Norges Geotekniske Institutt til analyse og karakterisering etter CEN/TR15522-2:2012 (CEN,2012). Prøven var av en eldre hydraulikkolje som har blitt sølt til grunnen for mer enn 15 år siden. SINTEF har tilgang til databasen ""COSIWeb"" for oljesølidentifikasjon gjennom deltagelse i organisasjonen Bonn Agreement OSINET (BA OSINET).  Analyseresultatene av prøven fra gasskromatograf med flamme ioniserings detektor (GC/FID) og gasskromatograf med masseselektiv detektor (GC/MS) ble lastet opp i COSIWEB for å kunne sammenlignes med andre oljer i databasen, og for å finne oljetypelikhet og karakterisering av oljen.  En kjemisk profil av den tilsendte hydraulikkoljen, prøve T811, er nå tilgjengelig i COSIWEB for sammenligning og identifikasjon for NGI, om det er ønskelig å analysere flere oljeprøver fra det pågående opprydningsarbeidet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057379

Vis denne publikasjonen hos Cristin