Til hovedinnhold
Norsk English

Brenselceller i ASKOs distribusjonsbiler. Forprosjekt for å verifisere egnethet

Sammendrag

Muligheten til å benytte et brenselcellesystem med dieselreformering i distribusjonsbiler ble undersøkt. ASKO Midt-Norge har biler i forskjellige størrelser og to typer kjølesystemer, nemlig med dieselaggregat og med flytende CO₂. Brenselcellesystemet som er foreslått av PowerCell, PowerPac, ble studert for egnethet i disse distribusjonsbilene.Det ble foretatt en statistisk analyse av kjøremønstrene av forskjellige distribusjonsbiler, som viser at disse endrer seg lite med årstidene, men er ganske forskjellige bilene imellom.PowerPac egner seg ikke for å erstatte dieselaggregater, da det ikke har tilstrekkelig effekt, leverer elektrisitet i uegnet form, og er heller ikke testet for bruk under kjøring.Derimot er PowerPac svært godt egnet til å erstatte 24 V-batteriene og -dynamoene som brukes under tomgang ved varelevering. Endringene i prosedyrene for ASKO-personellet ville være minimale, og det ville alltid være mulig å gå tilbake til tomgang i tilfelle det oppsto problemer med brenselcellesystemet.Det er betydelig potensiale for utslippsreduksjon med opptil 1400 tonn CO₂ i året, som tilsvarer ca. 800 gjennomsnittlige biler på norske veier.
Oppdragsgiver: ASKO Midt-Norge AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102005432

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A26013

ISBN

9788214053470

Vis denne publikasjonen hos Cristin