Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Hønefoss flyplass, Eggemoen

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Hønefoss flyplass Eggemoen i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på flytrafikken for dagens situasjon og en prognose for aktiviteten etter planlagt utvidelse av næringsområdet rundt flyplassen. Beregningene viser at det ikke er bebyggelse med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen eller innenfor kartleggingsgrensene for flystøy alene relatert til forurensningsforskriften.
Oppdragsgiver: Ola Tronrud AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007267

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25974

ISBN

9788214053463

Vis denne publikasjonen hos Cristin