Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Ski flyplass

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Ski flyplass i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på flytrafikken for en prognose for aktiviteten som inkluderer trafikk med helikopter i tillegg til småflyaktiviteten. Beregningene viser at det ikke er bebyggelse med støyømfintlig bruksformål innenfor støysonene relatert til retningslinjen eller innenfor kartleggingsgrensene for flystøy alene relatert til forurensningsforskriften.
Oppdagsgiver: NOR AVIATION AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102007227

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25973

ISBN

9788214053456

Vis denne publikasjonen hos Cristin