Til hovedinnhold
Norsk English

Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen

Sammendrag

Kvantitativ kunnskap om egen klimapåvirkning er blitt en naturlig del av moderne miljøstyring og ressurseffektivisering. Dokumentasjon av sjømatprodukters klimapåvirkning etterspørres av forhandlere, myndigheter, konsumenter og andre beslutningstakere i sjømatens verdikjede. Finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond har SINTEF Fiskeri og havbruk nå deltatt i tre arbeidspakker under et internasjonalt samarbeidsforum for å adressere klimagassutslipp fra sjømatproduksjon. Prosjektet «Samhandling for redusert klimapåvirkning fra sjømatnæringen - Standard, verktøy og håndbok» har bidratt til: En internasjonal standard for klimaregnskap av sjømatprodukter publisert av British Standard Institute Et nettbasert verktøy for beregning av et vil fanget sjømat produkts klimaspor fra  fiske og frem til forhandler En håndbok med grundig innføring i hvordan man kan bruke klimaregnskap i en bedrift og hvordan det kan gjennomføres. Med disse virkemidlene vil det nå være enklere og billigere for aktører i den norske sjømatindustrien å jobbe strategisk og målrettet med eget klimaregnskap og kunne dokumentere dette ovenfor viktige markeder

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Skontorp Hognes

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057119

Vis denne publikasjonen hos Cristin