Til hovedinnhold
Norsk English

Oljeforurenset fuglefjær

Sammendrag

Det er blitt funnet en del oljeforurenset sjøfugl i området Bohuslän/Østfold og helt opp til Rogaland. SINTEF mottok tre fuglefjærprøver fra Kystverket, fra hhv. Hvaler, Horten og Stavanger. KyV ønsket om mulig å få informasjon om hvilken oljetype (r) det dreier seg om, og om fuglene er tilsølt med olje fra samme kilde. Prøvene ble analysert i henhold til CEN-guideline, og i tillegg evaluert ved bruk av COSIWeb, en database for oljesølidentifikasjon basert på kriterier i CEN-guidelines. Oljen på de oljeforurensede fuglene har ikke samme opprinnelse:• Olje på fjærdrakt fra gråmåke funnet i Stavanger er en bunkersolje• Olje på fjær fra havhest funnet ved Horten er kraftig forvitret og det kan ikke utelukkes at dette er en utenlandsk råolje • Olje på fjær fra krykkje funnet ved Hvaler er en bunkersolje

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057317

Vis denne publikasjonen hos Cristin