Til hovedinnhold
Norsk English

Semi-pelagisk kystreketråling

Sammendrag

Denne rapporten omhandler sammenlignende fiskeforsøk med reketrål utført ombord i kystreketråleren ""Gullholmen"" på rekefeltene rundt Ullsfjorden og Lyngenfjorden i september-oktober 2013. Formålet med forsøkene var å sammenligne rekefangstene og oljeforbruket ved å fiske med en enkel reketrål rigget som bunntrål og som semi-pelagisktrål. Under gjennomføringen av forsøkene ble det benyttet semi-pelagisk tråldører (Injector XF9) på 480 kg og sveipene ble forlenget med en ekstra 15 meter kjetting, som også fungerte som lodd for å holde dørene nær bunnen. Håndteringen av de semi-pelagisk tråldørene, både under skyting, hiving og tauing, var tilsvarende som for den ordinære bunntrådørene. Resultatene viste at semi-pelagisk tråling ga en ca. 9 % oljeforbruksreduksjon i forhold til bunntråling. Rekefangstene var for små til å kunne si noe om fangstevnen av disse to tråltyper. Videre arbeid er planlagt til vår 2014.  

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Jørgen Vollstad
  • Lasse Rindahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057102

Vis denne publikasjonen hos Cristin