Til hovedinnhold
Norsk English

Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert på trål og snurrevad - Sluttrapport

Sammendrag

Prosjektet New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine ble initiert for å se på mulige synergier og gevinster ved å kombinere trål- og snurrevad teknologi og operasjon. Prosjektet har bestått av flere delprosjekt med forskjellig faglig innhold og fokus. Resultater inkluderer vitenskapelige publikasjoner rundt rammebetingelser for og effekter av redskapsvalg, to nye redskapskonsept (notdesign) som kan anvendes som pelagisk trål, semi-pelagisk trål og som snurrevad ved forskjellige rigginger, fremskritt innen numerisk simulering av snurrevad, og resultater for bl.a. bunnkontaktkrefter og hydrodynamiske laster på forskjellige redskapselementer. Nytteverdien for næringen består i den potensielle gevinsten ved økt fleksibilitet og mer optimal tilpasning av redskap og operasjon i forhold til en aktuell fangstsituasjon, både mht. fangsteffektivitet, energibruk og miljøpåvirkning, og ved konkrete modeller og kunnskap som implementeres både i beregningsverktøy og redskapsutvikling fremover.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Helge Gjøsund

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057096

Vis denne publikasjonen hos Cristin