Til hovedinnhold
Norsk English

Støysoner etter T-1442/2012 for Notodden Flyplass, Tuven og Notodden Sjøflyhavn

Sammendrag

Det er utarbeidet støysonekart for Notodden Flyplass; Tuven og Notodden Sjøflyhavn i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Støysonekartet er basert på trafikken fra november 2012 til og med oktober 2013 og en 10 års prognose for aktiviteten.
Oppdragsgiver: Notodden Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102006100

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2014

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25810

ISBN

9788214053425

Vis denne publikasjonen hos Cristin