Til hovedinnhold
Norsk English

Støyanalyser for SNAP – Southern Norway Airspace Project 1. Bergen lufthavn Flesland

Sammendrag

Det er gjennomført beregninger endrede ruteføringer for offshore helikopter til og fra Bergen lufthavn Flesland. Alternativet er sammenlignet med en oppdatert beskrivelse av dagens prosedyrer og utført med basis i trafikktallene for 2012. Støyberegningene utføres med siste versjon av beregningsprogrammet NORTIM som tar hensyn til topografi når lydutbredelsen beregnes. Resultatene presenteres i form av støykoter og tabeller med antall berørte boliger og andre bygninger med støyfølsomt bruksformål. Konklusjonen av undersøkelsen er at den endrede traséføringen gir et lavere antall berørte enn dagens. Utslagene på total støybelastning er imidlertid relativt små.
Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102004030

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2013

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A25782

ISBN

9788214053418

Vis denne publikasjonen hos Cristin